روزهای سرد خوب

وقتی لحظات کش می آیند؛ احساس می کنی مغزت مثل همیشه کار نمی کند. حتی ممکن است سر و ته کلمات گم شوند... و با همین احوالات تازه یادت می آید که چرا امسال برای ده سالگی وبلاگت چیز خاصی ننوشتی! بعد که بیشتر فکر می کنی باز دلیلش را نمی فهمی! به تاریخ روز سالگرد وبلاگت دقت می کنی؛ ایده خاصی به ذهنت نمی رسد! و اینجا همانجایی است که داشتن یک همسر باهوش به کمکت می آید! آن سالگرد تولد وبلاگ و این روز عقدکنان، تقارن میمونی داشته اند! میمونش هم مال این است که تاریخ دقیق و مشابه دو رویداد را بدانی و نتوانی یک تناظر یک به یک بین آنها برقرار کنی!

/ 1 نظر / 30 بازدید
قصه شاه پریون

خب پس وبلاگت 10 ساله شد.... منم سال دیگه 10 سالش میشه [زبان]