تعریف واژگان اقتصادی: سرمایه داری

بنا بر جدیدترین ایده های از آب گذشته انترناسیونالیستهای مازوخیک و ناسونالیستهای سادیستیک و بالعکس؛ سرمایه داری ترکیبی است هارمونیک از دو پارادایم استراتژیک « سر + مایه داری!»
این الیگارشی بی در و پیکر به مفهوم رجحان طبقات بورژوا و غیر بورژوای مایه دار به سایر طبقات جامعه است !
البته در یک دیدگاه معقولتر از آنارشی مردم آزارانه فوق و با تکیه بر یک سری روایات متواترتر ادبی، ترکیب « سرمایه دار+ ی» نیز قابل ذکر است که «ی» در این هژمونی از نوع « یای تنها آخر» محسوب می شود.
با یا بدون در نظر گرفتن قسمتهای فوقانی مطلب حاضر ، متأسفانه یا خوشبختانه سرمایه داری روش غالب اقتصادی دنیای امروز است.
اساساً تعریف سرمایه داری بدون ذکر الگو های عملی حاکم بر آن ، کمی تا قسمتی مشکل است. پارا متر های زیر سنگ بنای شکل کلاسیک سرمایه داری محسوب می شوند.
نخست آنکه در این سیستم مالکیت و کنترل خصوصی بر وسایل تولید اقتصادی یعنی سرمایه اعمال می شود ! به عبارت بهتر در یک نظام سرمایه داری ، شما به تنهایی مالک همه سرمایه خود هستید و هیچ تنابنده ای توانایی تعرض به آن را ندارد، مگر آنکه شما واقعا مالک حقیقی آن باشید ! و حتی جالب آنکه، سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی شما دربست و بی کم و کاست متعلق به شخص شخیص خودتان است! و جالبتر آنکه می توان براحتی نتیجه گرفت که شما در یک سیستم غیر سرمایه داری فاقد امتیازات فکاهی فوق هستید!
از سوی دیگر در نظام سرمایه داری، انجام فعالیت های اقتصادی به منظور تحصیل سود انجام می پذیرد! یعنی در هر مرحله از یک فعالیت اقتصادی، سوددهی آن متوقف شود، تره خرد کردن برای پروژه مذکور هم پایان می پذیرد! و در غیاب سود عملا آب از آب تکان نمی خورد!
به واقع در عقبه فلسفی سرمایه داری با تفکر یوتیلیتاریانیزم اندویدوالیک روبه رو هستیم که تا مدتها این سود محوری شخصی در تقابل با اونیلیتاریزم کولکتیویک، دو قطب متضاد اقتصادی را در جهان ایجاد کرده بود. به گفته پاره ای کارشناسان امور؛ توانایی سه بار تکرار متوالی و هارمونیک عبارات فوق، خواننده را مستوجب جایزه ای فنومنیک می گرداند!
در نهایت آنکه در نظام سرمایه داری، «بازار» فعالیتهای اقتصادی رتق و فتق می کند و کارگران به عنوان عناصر آزاد اجتماعی عرضه کننده کار هستند و این آزادی فراگیر به حدی است که یک کارگر در کمال آزادی می تواند محل کار خود را انتخاب کند!
از نکته نظر تاریخی، اولین نمودهای نظام سرمایه داری، در قالب مبادلات آزاد میان بنگاههای کوچک اقتصادی در بریتانیای استعمارگر و آمریکای جهانخوار در قرن نوزدهم بروز یافت که ایالات متحده چه به لحاظ اشتها و چه از نظر دک و پز، لارو مشابه کنونی محسوب می شد.
در طول رشد و گسترش سرمایه داری، بعلت دوره های متوالی رونق و رکود در اقتصادهای اینچنینی و ظاهر شدن نواقص سرمایه داری ناب اولیه، دگردیسی پراگماتیک آن به سمت دخالت نسبی دولت و تشکیل بنگاههای بزرگ اقتصادی انجامید. که این شرکت ها با نیات خیر، غیر انحصاری و اولیگاپلیک، بنگاههای کوچک اقتصادی را یکی یکی قورت دادند!
در مرحله نهایی از این دگردیسی، مالکیت از مدیریت واحدهای اقتصادی جدا شود و با شکل گیری مدیریت حرفه ای، دوره جدیدی در سرمایه داری ایجاد شد که بی برو برگرد چیزی کاملا متفاوت از شکل کلاسیک آن بود. و همچنان قصه دگردیسی این ساختار مملو از عیب و نقص ادامه دارد.
منتقل شده از وبلاگ دات کام!
/ 0 نظر / 6 بازدید