از استیصالیزم نیمه شبی

فقط منتظرم اول آبان امسال دوازده سالگی وبلاگم را جشن بگیرم!!

جحôهعغفقثصضشسیبلاتنمککگ/.وئدذذذذذذذذذذررزطظپپپپ

بالاخره پ این کیبورد را هم کشف کردم!

پی نوشت: این مال وقتی است که یاد وبلاگت می افتی و بلافاصله سعی می کنی جیز مهمی را داخلش بنویسی

؟.,’دذ{}ْ~ٍِىىلآـ،/:"ًَُءفإ‘÷×؛<جحôهعغفقثصضسیبلاتنمکگگژ/.وئدذرزطظپپ1234567890-

پی نوشت: قطعا این کیبورد ح سه نقطه ندارد!

/ 1 نظر / 47 بازدید
سادگی

آفساید جان تو پسری یا جیگری?