آدمها و کلاغها

کله های دو همکار داخل مانیتورهایشان است و با جدیت مشغول کارند!

همکار1: کاش تو غار زندگی می کردم...

همکار2: چی؟!

همکار1: غار غار!

همکار2: چرا غار غار می کنی؟

کماکان کله های دو همکار داخل مانیتورهایشان است و با جدیت مشغول کارند!

/ 1 نظر / 32 بازدید
sahar

[گل] جالب بود