قیاس مع الفارغ

از وقتی ماوسم خراب شده؛ ارزش دکمه ی" تب" کیبوردم رو فهمیدم.

و شاید اگه اصطلاح کذایی Arabian gulf مطرح نمیشد،" فارس " بودن آلوده ترین پهنه ی آبی آزاد دنیا برامون مهم نبود.

/ 3 نظر / 29 بازدید
الیاس

بله بله...عدو شود سبب خير اگر نشنال جئوگرافيک خواهد!

مهر

آره واقعاً!! حکماً که کار ایرانی جماعت جوکه.ای ول! خدایی هیچ ملتی مثل ملت ما این قدر نمی خنده ها