سه گانه ی بندآور!

آزمایش که می گویند؛ آدم یاد خون، سرنگ و بعد از تقلای بیشتر، یاد ادرار و چیزای نامربوط دیگر می افتد! این آزمایش قبل از عقد هم از این قضیه مستثنی نیست. ولی از آنجایی که شنیدن هیچوقت قابل قیاس با دیدن نیست؛در حین آزمایش به تنها چیزی که فکر می کردم همین ادرار لاکردار بود. آهان! در این بیت «جماعت یه دنیا فرقه بین دیدن و شنیدن - برید از اونا بپرسید که شنیده ها رو دیدن!!» یکی نیست به این جناب محمد اصفهانی بگوید که؛ مرد حسابی اگر برویم و قضیه را از آنهایی بپرسیم که «شنیده ها رو دیدن» که باز نمی توانیم ویدئوی مستند قضیه را از ایشان بگیریم! لابد مجبوریم دوباره بشنویم که چه می گویند که باز می شود نقیض همان مصرع اول کذا! و صد البته این انتقاد ملیح هیچ ارتباطی به ادرار نداشت!

بحث تلخ آزمایش ادرار قبل از عقد بود! اگر متاهل هستید که هیچ! ولی اگر مجردید این را از آن دست روشنگری های دست نخورده ای بدانید که حالا حالاها جای دیگری گیرتان نمی آید! اینکه «به زور»، در مقابل دوربینی که آن عضو منزوی را نشانه گرفته و بدتر از همه «سر پا» و بدتر از قبلی، «جلوی دوربین!!!» 

همین دیگر! همان شد که ما جیشمان نگرفت! اصلا چیز قابل عرضی نبود که بگیرد یا نگیرد! در همان تلاش اول سوسک شدیم! و البته در مقابل چشمان متعجبمان باقی دوستان به راحتی ظرفشان را -گاها بیشتر از حد مجاز- پر کردند! رفتیم و در حجم انبوهی آب خوردیم و برگشتیم و در تلاش دوباره هم علیرغم تار شدن جهان و گرفتگی عضلات ویژه ای در شکممان -که فقط در همان روز درکشان کردم و بس- نتیجه ای حاصل نشد! و دوباره همان پروسه ی آب خوردن تکرار شد! دم یارو گرم که به همان ده قطره ی تلاش سوم رضایت داد و بیخیال دید زدن ما شد!

/ 3 نظر / 34 بازدید
محمودی

جدی جلوی دوربینه؟ چطو هیشکی به ما نگفته بود؟ خانما هم؟

مصطفی

آقا واقعا اینجوریاست! منم الان از شما شندیم. حالا باید از شما که شنیده ها رو دیدی بپرسیم :)) ولی کلی خندیدم:)