از مظاهر سادیسم و مازوخیسم!

تکیه کلام، چیز بدی را چاره ی دیگری نداری خب! و حتی اصلا ایده ی این پست که ایده ندارد! نه که این حد؟! نه! ناامید شدن در آن چیزهایی که من بواقع قصد بی محتوی شدن را از همان اول با ذهنم نبود. من گفتم! "دروغ چرا؟" هم گاهی تکیه کلام خودم البته نه زیاد و گفتنش از اعتماد به نفس آدم را می خورد! و سبک جدیدی در است! ...

عمه هم چیز خوبیست!

/ 0 نظر / 30 بازدید