سوتی در آزمون رانندگی - اپیزود دوم

عزم خود را جزم کرده بود تا این بار در آزمون رانندگی مردود نشود. او با اجازه افسر آزمون به خودرو نزدیک می شود و با نگاهی به عقب خودرو، در را با دست چپ باز کرده و وارد خودرو می شود. این دقیقا همان لحظه ای است که مشکل آغاز می شود. ایشان اشتباها با کله وارد ماشین شده اند! به عبارت دقیق تر دستهای سرکار خانوم روی صندلی راننده ستون شده اند و پاهایشان هنوز خارج از ماشین حضور دارند.

برای خارج شدن از این موقعیت مضحک، او با دست چپ، فرمان را می گیرد و سعی می کند تا با چرخش به سمت فرمان، پای راست خود را وارد ماشین کند. این ایده نتیجه لازم را به دنبال ندارد. و سعی در ادامه این حرکت خیلی شیک و محترمانه به نظر نمی رسد پس او به طرز هوشمندانه ای تغییر استراتژی می دهد! با دست راست بالای صندلی راننده را می گیرد و سعی می کند تا با حرکت به سمت جلو، فضای لازم برای پاها را ایجاد کند. در این میان افسر آزمون سر خود را کنار می کشد تا با سر ایشان برخورد نکند. سرانجام پس از تقلای زیاد او موفق می شود تا پای راستش را وارد خودرو کند و پس از کمی جابه جایی بر روی صندلی بنشیند! او کمی عرق کرده است. آب دهانش را قورت می دهد و سعی می کند تا از سرعت نفس نفس زدنهایش کاسته شود. به آهستگی کمربند ایمنی را می بندد و در حالی که قیافه معصومانه ای به خود گرفته است، به صورت افسر آزمون نگاه می کند و منتظر عکس العمل او می شود.

- لطفا بفرمایید بیرون!

و بدین سان هجدهمین مردودی او رقمی می خورد!

/ 5 نظر / 23 بازدید
مانلی

حالا چه طوری میخواد بره بیرون واقعا؟!

ترنم

ای بابا این دیگه کیه حتی بلد نیست چه جوری سوار ماشین شه ولی خب افسره هم نامرد بود دیگه بچه یه عالمه تلاش کرده سوار ماشین شده[نیشخند]

خورشید

شاید اینی که می خواسته امتحان بده بابا لنگ دراز بوده ...

simzarfshooee

vaaaaaaaaa !!!! telfaki ! khob hol karde bichare ! [سبز][ابله][اضطراب]

قصه شاه پریون

سلام... خوبی؟؟؟ خیلی وقت بود اینجا نیومده بودم.... متن جالبی بود... یاد ساعت خوش سال 72 افتادم که رادش امتحان رانندگی داشت همینطور با کله وارد شد و افسر هم همینو بهش گفت[خنده]