حکایت مافیای چاق، قاچاق

به نام خداوند جان آفرین/ دو صد شعر گفتم ؛ یه بیتش همین!

آورده‌اند که در عصر کثرت طرح‌های زودبازده و قلت کارخانجات دولتی با بازده! و در زمانه صعود شاخص ‌های بورس روز و افول سهام داوجونز و در دوره‌ی ظهور کالای ارزان چینی و وفور عمل زیبایی بینی!

زمانی که اوضاع، هچل هفت بود / همه جنگ‌ها بـر سر نفت بـود
به وقتی کـه دولت همه‌ کاره بـود / ته کفش صاحب سخن پاره بود؛

جماعتی از رندان و تن بر کف نهاده برای زندان، پای در راهی خطیر نهاده بودندی ؛‌فطیر ! این شیران بیشه تدبیر و شجاعان برکه‌ی تزویر، چنان حیلتی بکردندی که چراغ اقتصاد مملکت را نیم سوز کردندی!
این جماعت تاجرنما، کالاهای اساسی و غیر اساسی را از مبادی قانونیو غیر قانونی قاچاق می‌کردندی و جیب‌های بی انتهایشان را چاق!

گهی با رشوه و گه زیر آبی / به دنبال زر و پول و کبابی!

گروهی از این جماعت رندان ؛ با موتور و شتر قاچاق می‌نمودندی و جمعی دگر با کشتی نفت کش و آسمان پیمای بارکش! خرده پاها در کمرکش کوهها و کشاکش دشت‌ها و دانه درشتان لا به لای بوروکراسی اداری و پیچ و خم قراردادهای تجاری!
گروهی باندی و رانتی و دسته‌ای تنها و بی گارانتی! گروهی چند کرور تنی و جمعی، گرمی و مثقالی! جماعتی درگیر اقتصادی کلان و گروهی در میان خرد تجارتی نهان! دسته اول ؛ پایتخت نشین و دسته دوم ؛ لب مرز نشین.
چون دسته نخست را می‌گرفتندی ؛ نامشان ج – ج یا الف – ب بودندی و چون دسته دوم گرفتار می آمدندی ؛ نامشان حسن ترقه و قادر یواش !
لیکن این جماعت از خرد و کلان در خصلتی شریک بودندی ؛ خصلتی موسوم به مارمولک بودن!
خصوصیتی که آنان را درگیر واگیر فیلترها و صافی‌های اداری و انتظامی یاری می‌کردندی! ای که خدایشان نیامرزاد!
در وصف گودی فاجعه همان بس که روایت است ؛ حجم سوخت ناپدید شده کشورمان در سنه ماضی ؛ کمی کمتر از دو برابر حجم سوختی است که دولت فخیمه کانادا به همراه جمیع رعیتش مصرف کرده است !
اساسا این جماعت قاچاقچی در قید و بند کالای خاصی نبودندی و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را در حوزه تجارت پنهان خود گرد آوردندی!

یکی در کار نفت و سوخت و بنزین / دگر رندان همه اجناس، جز این
یکی زین سو بدان سو می پراند / دگر زان سو بدین سو می‌دواند
قاچاق ؛ یک قصه تلخ و حجیم است / ورایش کید شیطان رجیم است

القصه که دیرزمانی است فیتیله پیچ شدن اقتصاد – به روایتی بیمار – کشورمان تا حدودی مدیون همین قاچاق کالاست.
روایتش با ما و درمانش با خدا و بندگان مسئول خدا !

منتشر شده در: سایت اقتصاد پنهان

منتقل شده از سایت دات کام!

/ 0 نظر / 20 بازدید