فراست نامه سهمیه بندی

گویند در اندک مانده به ولایات خاوری دنیا و یا بنابر اقوال قویه در مرکز ارض خاکی، بلادی است مشهور و محمود و معمور، با مردمانی مه‌نشان ومهربان و خوش زبان، و راقم سطوری در حال بهم ریسیدن آسمان و ریسمان!
در این بلاد نفت‌خیز، آن عصاره فرار و محرک چرخ‌های دوار، هم ارزش آب چشمه بود! حکایت وفور روغن مذکور که در متون جدیده به «بنزین» موسوم شده، خود حکایتی است مبسوط و مشروح! بنابر تظاهرات آگاهان امور، دول سابق برای جامه عمل پوشاندن به امل «کاهش تورم» کرور کرور رایانه دولتی را مصروف ارزانی بنزین کردند، تا مبادا زخمه‌ای دیگر بر پیکر اقشار آسیب‌پذیر وارد آید!
در این میان نکته‌ای که مغفول مانده بود اینکه؛ بنزین قوت قالب اتول است و ملت مستضعف را چه به اتول!
از دیگر سوی، بنابر سیادت‌های فکورانه دول تجدد خواه جهان –که دولت ما نیز از آن مستثنی نیست- فزونی تولید اجناس و توزیع ارزاق و توسیع ارقام و توبیخ اشرار و توصیف احزاب و توفیق اهداف و قس‌علی‌هذا، در معرض‌ التفات قرار گرفته است و به ناچار اتول نیز مشمول این فرونی شد و هزار هزار درشکه دودی راهی معابر عمومی!
در این لحظه محتمل است تذکاری به اذهان فراخ و مبارک ناظران متن حاضر متبادر شود که: «فزونی اتول را چه به یاران بنزین! و اساسا چه ربطی گوش دارد به شقیقه؟!»
خدمت با سعادت دوستان معروض می‌دارم که گوش آلتی است چسبیده به شقیقه! و به همین منوال، علی‌رغم تنافر ظاهری قضایای مطروحه، کثرت اتول‌ها موجب فزونی مصرف بنزین گشت، تا بدانجا که؛

نصیحت کرد پیری در دم مرگ
به وراثش نمایش داده یک برگ
بگفتا: «قیمت این برگ تازه
بسی افزونتر از بنزین و گازه
چو بنزین همتراز آب خوردن
نمی‌صرفد خران را بار بردن
ز فوج مصرف افزون بنزین
ستوران هم رها گشته از زین!

از دگر سوی دیگر، ارزانی بنزین،‌ موجبات اسرافی همه‌گیر را فراهم نمود، هیچ حصری برای مصرف اتول متصور نبود و هیچ بنی‌بشری حاضر نبود به منظور صرفه‌جویی بنزین، اتول اسقاطش را تعویض کناد! و کار تا بدانجا رسید که در محاسبات اقتصادی استفاده از اتول به منظور ابتیاع نان از سر محل مصروف به صرفه‌تر از مخارج استهلاک پایپوش شد!
اوضاع به همین منوال بود که ناگاه حاکمان، سیاستی سترگ اندیشه کردند و پای در راهی عظیم نهادند. دیری نپایید که مردمان جملگی صاحب «کارت بافراست سوخت» شدند! تا حجم مصارفشان سهمیه‌بندی شود.

به تدبیری نوین از سوی دولت
مقر عزل و نصب و کسر و صولت
مهیا شد «اداتی بافراست»
به ظن بددلان؛ بهر خساست!

چندی بعد و در شبی مهتابی، جارچیان خبر آوردند که تا ساعاتی بعد بنزین سهمیه‌بندی می شود و اینچنین شد که اتولداران در حرکتی خودجوش به مبادی توزیع بنزین سرازیر شدند و شد آنچه شد! به قول بزرگی که گفت: «هر میلادی را شوخ و خینی است!» این میلاد هم اینچنین شد. خداوند مولود بنزین را صالح گرداناد!

پس از برنامه سهمیه‌بندی
به گوش نفت دزدان رفت پندی
الا ای دست اندر امر قاچاق
نشین و مُک بزن بر گرد سماق
به پایان آمد این سور کذایی
درآمدهای انبوه و فضایی
دعایی می‌کنم بر عرض باری
شما آمین کنید و روزه‌داری؛
خداوندا به حق حد مستان
فراست را از این اوراق مستان!

منتشر شده در: سایت اقتصاد پنهان

منتقل شده از وبلاگ دات کام!

/ 0 نظر / 27 بازدید