آفسایددر وراي پوستين

در ميان زن و مـــــــــــرد و خَـلَــف و پــــــــتياره
عابــــــــد و شاهـــــــدِ خورشيد و مه و سياره

در پس عشــــــــــــوه آلـوده يك بـدكـــــــــاره
آخريـــــــن ضجـــّه جـــــــــــانـكـــــاه زن آواره

آنـــــطرفتر ز غــم و غــصه و بــيداد و فريـــــب
لـــــرزش شانه آن كودك تنها و غريــــــــــــــب

كمي آنـسوتر از اين زور و زر و زيور و زيــــــــب
نـجم داوود و بت و آتش و اين مُهر و صليـــــب

در پس پيچ و خمِ طره دنياي عجيـــــــــــــــب
در وراي رخ زيبا و دو چشمان نجيـــــــــــــــب

در ميــــــــان و پس و آنسوتر از اين كهنه نقاب
خبري نيست عزيزم! شب خوش! آرام بخواب!

   + آفساید ; ۱٠:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۳/٧
comment نظرات ()