آفسایدپوست های کلفت زیر پاچه های ورمالیده!

در این سرمای جانسوز مشهد که فین را در دماغ آدمی آلاسکا می کند و سوز دهان دوزش بنده ی آذربایجانی سرما دیده را دو شلواره می کند، مشاهده ی دخترکان بازیگوشی که «شلوارهای گریزان از پا» پوشیده اند و لنگ های بلورینشان را باد می دهند، آدمی را به یاد عظمت خدای تعالی می اندازد که:«دمش گرم! عجب موجودات سخت جانی آفریده!!! »"

   + آفساید ; ۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۱٠/۱٤
comment نظرات ()