آفسایددو سالگی آفساید و وصف الشکم المعظّم

دو سال از نوشتن اولین پست وبلاگم گذشت. وبلاگی باصطلاح طنز و عمدتا هجو، که با دستمایه قرار دادن سوتی های خودم و سایرین و یا تخیلات و تفکرات شخصی نوشته می شد. نخست به "دفتری با مشق های کذایی" موسوم بود که به علت مفصل بودن نام، به " مستر بین لادن" تغییرنام یافت. البته این تغییر نام، مصداق؛ " اومدم ابروشو درست کنم، زدم چشش هم کور کردم" بود و در نهایت اسم " آفساید" جدیدترین نام مجموعه چرندیاتی شد که اينجا منتشر می شود.
البته ناگفته پیداست که اراجیف فوق چندان به کام اهل حال نیست! به همین خاطر توصیفات شکم در ماه رمضان را عشق است:

وصف الشکم المعظّم, فی الشهر المکرّم
دوش وقت سحری زهــــره تکــــانش کـــــــــــردید
شـــیرمرغ و چــــــلو و جوجه به کـــارش کــــــردید
مـــــگر این کشتی نوح اســـــت! بــــرادر رحــمی!
(همینطور خواهر! شـما هم رحــــــــــــــــــــــمی)
دوبل این ملقمه را تــازه به شـــامش کـــــــــــردید
قبل از این وعده غذایش به سه افزون می گـشت
رمــضان مــــــــاه به یــک وعده به کــــامش کردیـد
ز اذان تا به اذان، بلع کـــــــنان در رمضـــــــــــــــان
آخ بمیــــــــــــرم! چه لی لی ها به لالایش کردید!
مـــــــگر این قبل صیامـــــــش چه قَدَر می لُمباند
که کـنون وقـت غــذا، چاله حسابش کــــــــــردید
"کم خوری" فلسـفه روزه در ایــــن ایـــــــام است
شـکم اسـت این، که شما تـوبـره گـدایش کـردید

   + آفساید ; ٧:٢٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٤/۸/۱
comment نظرات ()